Skip to content

Veelgestelde vragen

In de onderstaande lijst staan de meest voorkomende vragen over osteopathie opgenomen. Mocht u na het lezen hiervan toch nog vragen hebben, dan kunt altijd contact met mij opnemen.

Om een afspraak met een osteopaat te maken, is geen verwijzing van een arts nodig.

Indien nodig wordt contact opgenomen met de huisarts om meer medische informatie in te winnen. Hierdoor zal een snellere en betere diagnose gesteld kunnen worden.

Ook na de behandeling kunnen de osteopaat en huisarts informatie uitwisselen, zodat het medisch dossier volledig blijft.

In 1892 stichtte Andrew Taylor Still, een Amerikaanse arts, “The American School of Osteopathie”. Hiermee legde hij de basis voor de moderne manuele geneeswijzen. Sinds 1966 wordt osteopathie in de VS wettelijk erkend als een medisch vakgebied. Vanuit Amerika heeft osteopathie steeds meer bekendheid gekregen.

Langzamerhand hebben ook omringende landen, waaronder Nederland, kennis gemaakt met deze “nieuwe” (para)medische discipline. Sinds 1986 behartigt o.a. de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie de belangen van de osteopathie.

In elke vorm van geneeskunde heeft een positieve houding een positef effect op het herstelproces. Vertrouwen in de therapeut en in de behandeling zal hiertoe bijdragen.

Het uitgangspunt van de osteopathie is dat de behandeling de patiënt in de gelegenheid stelt om zichzelf te genezen. Met behulp van de behandeling wordt namelijk het zelfgenezend vermogen van het lichaam op gang gezet. Die zelfgenezing is echter niet afhankelijk van het geloof daarin, maar het wordt er wel door beïnvloed.

Doordat de osteopaat vaak behandelt op een plek in het lichaam waar de patiënt geen pijn heeft, is de patiënt gauw geneigd geen vertrouwen te hebben in de behandeling. De osteopaat zal daarom in duidelijke taal uitleggen wat er precies aan de hand is en hoe de patiënt behandeld zal worden.

Osteopathie behandelt alle structuren in het lichaam: het bewegingsapparaat, het orgaanstelsel en het zenuwstelsel. Manuele therapie behandelt echter alleen het bewegingsapparaat.

 

Manuele therapie is in Nederland geïntroduceerd door de osteopaat Van de Bijl. Hij nam het bewegingsapparaat als uitgangspunt voor de behandeling van botproblemen. Aan deze therapie heeft hij de naam “manuele therapie” gegeven. Dit begrip is later overgenomen door andere medische disciplines. In Eindhoven is er zelfs een opleiding gestart waarin artsen manueel geneeskundige behandelingswijzen toe laten passen.

 

Als gezegd wordt dat osteopathie een van de manuele geneeswijzen is, dan wordt daarmee het volgende bedoeld: met de handen (“manueel”) de genezing bevorderend (“therapie”).

Osteopathie en acupunctuur zijn heel goed te combineren. Ze belemmeren elkaar niet.
Het is wel de vraag of je dan goed kunt onderscheiden welke behandeling wat doet.
Daarom gaat mijn voorkeur uit naar eerst de ene behandeling afmaken, en dan eventueel (indien nodig) de andere.