Skip to content

Even Voorstellen

Mijn naam is Ben van Esch. Ik ben een geregistreerd osteopaat bij de NOF. Na een aantal jaren samen met een collega een praktijk te hebben gerund, heb ik in 1992 mijn eigen osteopathiepraktijk geopend. Hiermee was ik de eerste in Tilburg.

In feite heb ik me mijn hele leven al professioneel bezig gehouden met lichamelijke opvoeding en gezondheidszorg.

Zoals u bovenaan deze website ziet, staat het achtervoegsel “D.O.” achter mijn naam. Dit staat voor “Diploma in Osteopathie”. De opleiding tot osteopaat duurt zes jaar en wordt afgesloten met een theoretisch en praktisch examen. Of specifieker: het diploma verkrijg je door een wetenschappelijk onderzoek uit te voeren en hierover te rapporteren. Dit onderzoek zal vervolgens moeten worden verdedigd ten overstaan van een internationale jury.

Diploma's en certificaten

Jaar
Diploma
1967 – 1971
Middelbare school atheneum
1971 – 1975
Academie voor lichamelijke opvoeding
1975 – 1979
Academie voor fysiotherapie te Utrecht
1985 – 1992
Opleiding Sutherland Osteopathie te Antwerpen
2000
Verdediging en presentatie wetenschappelijk thesis te Antwerpen