Skip to content

Behandeling voor patiënten

Het onderzoek

Als een patiënt voor de eerste keer op consult komt, wordt zijn/haar medische geschiedenis doorlopen.
Dat houdt het volgende in:

  1. wat zijn de klachten?
  2. welke klachten zijn er eerder al geweest?
  3. en welke behandelingen heeft de patiënt al gehad?

Eventueel worden röntgenfoto’s en/of een medisch dossier bekeken.

Na het doorlopen van de medische geschiedenis zal een uitgebreid onderzoek plaatsvinden waarin nagegaan wordt of er sprake is van bewegingsstoornissen. De patiënt neemt (in ondergoed) plaats op de behandelbank en voert een aantal gemakkelijke bewegingen uit. Door middel van zachte handdrukken (“palperen” genoemd) worden zwakke of overmatig gespannen plekken van het gehele lichaam opgespoord.

De behandeling

Na het vooronderzoek wordt een diagnose opgesteld en bepaald hoe de oorzaak van de klacht verholpen kan worden.

Tijdens de behandeling pakt de osteopaat de oorzaak van een klacht aan zonder gebruik te maken van apparatuur. Hij werkt altijd alleen met zijn handen. Door de circulatie van bepaalde weefsels te stimuleren, zal het lichaam in staat worden gesteld zichzelf verder te herstellen.

Duur en frequentie van de behandeling

Vanwege het zelfherstellend vermogen van het lichaam volgen de behandelingen niet kort op elkaar. Bovendien hebben de meeste patiënten slechts drie behandelingen nodig om een duidelijk positief effect te merken of zelfs geheel van hun klacht af te zijn. Een behandeling duurt meestal 50 minuten.