Skip to content

Behandeling voor professionals

Het onderzoek

Als een patiënt voor de eerste keer op consult komt, wordt zijn/haar medische geschiedenis doorlopen.
Dat houdt het volgende in:

 • persoonlijke gegevens noteren
 • specifieke anamnese
 • technische onderzoeken
 • systeemanamnese
 • klinisch onderzoek
 • provocatie
 • osteopathisch onderzoek
  • observatie
  • parietaal onderzoek
  • visceraal onderzoek
  • cranio-sacraal onderzoek
 • werkingsdiagnose opstellen
 • behandeling

Eventueel worden röntgenfoto’s en/of een medisch dossier bekeken.

De behandeling

Na het vooronderzoek wordt een diagnose opgesteld en bepaald hoe de oorzaak van de klacht verholpen kan worden.

Tijdens de behandeling pakt de osteopaat de oorzaak van een klacht aan zonder gebruik te maken van apparatuur. Hij werkt altijd alleen met zijn handen. Door de circulatie van bepaalde weefsels te stimuleren, zal het lichaam in staat worden gesteld zichzelf verder te herstellen.

Duur en frequentie van de behandeling

Vanwege het zelfherstellend vermogen van het lichaam volgen de behandelingen niet kort op elkaar. Bovendien hebben de meeste patiënten slechts drie behandelingen nodig om een duidelijk positief effect te merken of zelfs geheel van hun klacht af te zijn.

Een behandeling duurt circa 50 minuten.