Iedere maandag gratis inloopspreekuur 17:30 - 18:30 uur!

Gehele maand September geen inloopspreekuur  

Fysiotherapie

De Fysiotherapeutische hulpverlening is gericht op het verminderen van problemen bij het bewegen.  Zij beoogt de kwaliteit van het menselijk bewegen, verminderd door ziekten, aandoeningen, traumata, ongevallen en syndromen, te vergroten of te behouden.
De Fysiotherapeutische zorg neemt steeds toe. Door maatschappelijke verschijnselen als de vergrijzing, de stijgende valincidenties, de bewegingsarmoede en overgewicht is de vraag naar professionele bewegingsbegeleiding een noodzaak geworden. Arbeidsgerelateerde aandoeningen en verhoogde psychische draaglast vormen een veel voorkomende oorzaak van dysfuncties in de kwaliteit van het menselijk bewegen.

Fysiotherapeutisch handelen is gericht op een methodische werkwijze. Naast de aanmelding en de oriëntatie van de patiënt is er een anamnesegesprek en een Fysiotherapeutisch onderzoek. Het klinisch redeneren vormt hierbij de basis tot het opstarten van een behandelingsconcept. In zijn professionele en persoonlijke zorg heeft de Fysiotherapeut meer en meer de taak om te: begeleiden/informeren, sturen/oefenen, fysische therapie, manuele verrichtingen en preventie.