Iedere maandag gratis inloopspreekuur 17:30 - 18:30 uur!

Gehele maand September geen inloopspreekuur  

Is een verwijzing door een arts vereist om een afspraak te kunnen maken?

Om een afspraak met een osteopaat te maken, is geen verwijzing van een arts nodig.   Indien nodig wordt contact opgenomen met de huisarts om meer medische informatie in te winnen. Hierdoor zal een snellere en betere diagnose gesteld kunnen worden.   Ook na de behandeling kunnen de osteopaat en huisarts informatie uitwisselen, zodat het […]

Waar komt de osteopathie vandaan?

In 1892 stichtte Andrew Taylor Still, een Amerikaanse arts, “The American School of Osteopathie”. Hiermee legde hij de basis voor de moderne manuele geneeswijzen. Sinds 1966 wordt osteopathie in de VS wettelijk erkend als een medisch vakgebied. Vanuit Amerika heeft osteopathie steeds meer bekendheid gekregen.   Langzamerhand hebben ook omringende landen, waaronder Nederland, kennis gemaakt […]

Moet ik in osteopathie geloven om geholpen te kunnen worden?

In elke vorm van geneeskunde heeft een positieve houding een positef effect op het herstelproces. Vertrouwen in de therapeut en in de behandeling zal hiertoe bijdragen.   Het uitgangspunt van de osteopathie is dat de behandeling de pati├źnt in de gelegenheid stelt om zichzelf te genezen. Met behulp van de behandeling wordt namelijk het zelfgenezend […]

Wat is het verschil tussen osteopathie en manuele therapie?

Osteopathie behandelt alle structuren in het lichaam: het bewegingsapparaat, het orgaanstelsel en het zenuwstelsel. Manuele therapie behandelt echter alleen het bewegingsapparaat.   Manuele therapie is in Nederland ge├»ntroduceerd door de osteopaat Van de Bijl. Hij nam het bewegingsapparaat als uitgangspunt voor de behandeling van botproblemen. Aan deze therapie heeft hij de naam “manuele therapie” gegeven. […]

Is osteopathie te combineren met acupunctuur?

Osteopathie en acupunctuur zijn heel goed te combineren. Ze belemmeren elkaar niet. Het is wel de vraag of je dan goed kunt onderscheiden welke behandeling wat doet. Daarom gaat mijn voorkeur uit naar eerst de ene behandeling afmaken, en dan eventueel (indien nodig) de andere.